Hämeenkyrössä positiivinen elinvoimakehitys

Hämeenkyrön osalta elinvoimaindikaattorit osoittaa positiivista kunnan kehitystä. Elinvoimaindikaattori kertoo mihin suuntaan kunta on menossa. Elinvoima on laskettu muun muassa väestö-, työpaikkojen ja koulutustason muutoksesta. Positiivinen arvo viestii hyvästä elinvoiman suunnasta, negatiivinen huonommasta. Vertailukohtana on käytetty koko Pirkanmaan keskiarvoa.

Lähde: Kuntaliitto

2019-10-07T08:57:09+03:00